Sürdürülebilirliğe Önem Veren Şirketler

Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisini gözetmek adına sürdürülebilirlik kavramı oldukça önem kazanmış durumda. Sürdürülebilirliğe önem veren şirketler ve kurumların yatırımlardan AR-GE çalışmalarına kadar birçok alanda çevresel etki raporlarıyla iklim değişikliği ile mücadeleye katıldığı göz önünde bulundurulursa sürdürülebilirlik kavramının günümüzdeki önemi çok daha iyi kavranabilir. Doğal kaynakların ve doğal döngünün devamlılığının sağlanması, teknolojik gelişmenin çevreyle uyum içinde gerçekleştirilmesi ve insan ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisi, var olan koşulların gelecek için korunması ile geliştirilmesi sürdürülebilirlik ilkeleri arasında başı çekmekte. Sürdürülebilirlik, günümüzde büyük ve orta ölçekli birçok şirketin temel prensiplerinden biri haline gelmiş durumda. Hâl böyle olunca biz de sürdürülebilirliğe önem veren şirketler hakkında bir araştırma yapmak istedik. Gelin, sürdürülebilirliğe önem veren şirketler hangileri, bir bakış atalım.

Garanti BBVA

Garanti BBVA
Garanti BBVA / Fotoğraf: Unsplash

Çevresel duyarlılığa ve sosyal alanda değişim yaratmaya özen gösteren şirketlerden biri olan Garanti BBVA, şeffaf bir şekilde faaliyet raporları yayınlamaya ve sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaya fazlasıyla önem veriyor. Sektörde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik yönetimi konusunda öncü olmayı hedefleyen Garanti BBVA, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını uluslararası düzeyde değerlendiren en saygın platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Gelişen Piyasalar kategorisinde Türkiye’den raporlama yapan bankalar arasında en yüksek puana sahip olanı.

Aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusunda da olumlu bir nota sahip olan Garanti BBVA, 2021 yılında yerel sürdürülebilir finans piyasasını harekete geçirmek adına CDP Türkiye ve Borsa İstanbul ile iş birliği geliştirerek Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdi. İklim Endeksi iş birliği ile şirketlerin iklim riskleri konusundaki şeffaflığını artırmayı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırım algısını geliştirmeyi hedefleyen Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye devam ediyor.

CarrefourSA

CarrefourSA
CarrefourSA / Fotoğraf: Unsplash

Fransa kökenli Carrefour şirketinin Sabancı Holding ile ortaklaşarak Türkiye’de yürüttüğü mağazacılık ve market faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ilkeleri önemli bir yer kaplıyor. Her yıl şeffaf bir şekilde faaliyet ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum raporları dahil olmak üzere çeşitli raporlamaları halka açık bir şekilde kendi web sitesinden duyuran şirketin 2020 yılından bu yana sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda attığı adımlar bu raporlar aracılığıyla takip edilebiliyor.

CarrefourSA, sürdürülebilirlik ilkelerinin çevresel boyutlarının yanı sıra insan kaynakları ve sosyal alanlardaki boyutlarında da özveri ile kendini geliştirmeyi amaç edinmiş durumda. Çevresel ilkeler, insan hakları ve çalışan hakları, paydaşlar ile uluslararası standartlar ve inisiyatifler ve kurumsal yönetim ilkeleri gibi kategorilerde düzenli olarak yıllık raporlar hazırlayan şirket uluslararası standartlar çerçevesinde tam uyumu yakalamak için yürüttüğü çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Coca Cola

Coca Cola
Coca Cola / Fotoğraf: Unsplash

Çevre dostu uygulamalarıyla adını duyuran Coca Cola, 2008 yılından bugüne her yıl sürdürülebilirlik raporlarını yayınlamaya devam ediyor. GRI standartlarına uygun olarak hizmet veren Coca Cola; Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye ve Ürdün bölgesini kapsayan operasyonlarında da sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirketler arasında yer alıyor. “Önce İnsan” ilkesiyle hareket eden şirketin sorumlu üretim prensibi ile yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarına Coca Cola’nın web sitesinden kolayca ulaşılabiliyor. CCI’ın sürdürülebilirlik yönetimi, çevreyle ilgili temel ve kapsamlı endişeleri gidermek ve desteklemek için özenle yürütülüyor. CCI Grup bünyesindeki tedarik zinciri direktörü, çevre yönetimi konusunda nihai sorumluluğu üstleniyor ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini titizlikle denetliyor.

2018 yılında WUR (Su Kullanım Oranı) ve EUR (Enerji Kullanım Oranı) değerlerini düşürme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak adına bir komite oluşturan Coca Cola, fabrikalarındaki durumun değerlendirmesini ve bu durumdan yola çıkarak oluşturdukları eylem planını titizlikle gerçekleştiriyor. Coca Cola’nın yayınladığı faaliyet raporlarının sonuncusu olan 2021 yılı faaliyet raporunda şirketin yürüttüğü çevreye duyarlı uygulamalar sayesinde 12,5 milyon MJ enerji, 5 bin ton karbondioksit emisyonu ve 185 bin metreküp su tasarrufu sağladığı görülüyor.

Allianz

Allianz
Allianz / Fotoğraf: Unsplash

2016 yılında gerçekleştirdiği atılımla sigorta sektörüne sürdürülebilirlik anlayışını kazandıran Allianz Sigorta da sürdürülebilirliğe önem veren şirketler arasında yer alıyor. Mükemmele ulaşma hedefiyle ilerleyen Allianz Grubu’nun şirket stratejileri, dinamikleri ve toplumun odak noktalarından yola çıkarak 2020 yılında yeniden yapılandırdığı sürdürülebilirlik yolculuğu uluslararası standartları kendine kerteriz noktası olarak alıyor. Şirket faaliyetlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürme sürecinde tüm paydaşların görüşlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yapılan yeniden ölçeklendirme analizleri ile şirketin sürdürülebilirlik stratejisi 2020 yılında yenilendi.

Allianz, vizyonunu oluşturan “Alliaz Seninle” yaklaşımını sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak kendine özgü bir sürdürülebilir değer yaratma modeli gerçekleştirdi. Allianz, şirketin temel stratejisini oluşturan “iyi çevre, iyi toplum, iyi kurum” ilkelerinin odak alanlarını genişleterek iş stratejisiyle daha bütünleşmiş hale getirdiğini belirtiyor. Allianz’ın sürdürülebilir değer yaratma modeli kurgulanırken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “sağlık ve kaliteli yaşam”, “nitelikli eğitim”, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ile “iklim eylemi” ilkelerine doğrudan katkı sağlamanın amaçlandığı belirtiliyor. Allianz, iyi bir çevre için iklim değişikliğinin yarattığı riskleri yönetiyor, düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini sigortalıyor; iyi bir toplum için insan odaklı ve gelecek nesiller için değer yaratan yatırımlar yapıyor ve daha iyi bir kurum olmak için iş etiğine önem vererek sürekli kendini dönüştürüyor.

Anadolu Efes

Anadolu Efe
Anadolu Efes / Fotoğraf: Unsplash

“Bira bu kapağın altında” sloganı ile hafızalara kazanan, ülkemizin en köklü şirketlerinden biri olan Anadolu Efes de sürdürülebilirliğe önem veren şirketler arasında önemli bir yere sahip. İş hayatında sürdürülebilirlik adına Tabiatımız Özel Projesi ya da Yeşil Ofis gibi birçok uygulamaya ve iş birliğine imza atan şirket, her yıl sürdürülebilirlik raporları yayınlamaya devam ediyor. Şirketin web sitesinden kolayca ulaşılabilen 2030 sürdürülebilirlik hedefleri arasında karbonu, plastiği ve atığı sıfırlamak, toplumsal destek yatırımlarını artırmak ve kapsayıcı bakış açısı ile toplumsal eşitliğe ve cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak bulunuyor.

Anadolu Efes Pozitif Etki Planı olarak adlandırılan ve çevre, toplum, insan kaynakları, değerler zinciri gibi konularda kapsayıcı bir yaklaşımı beraberinde getiren bir anlayış ile hareket eden şirketin sürdürülebilirlik yolunda kat ettiği kilometre taşlarından ilki şu şekilde: 2004 yılından beri tüm Anadolu Efes fabrikalarında ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaya devam ediyor. Yıllar içinde yapısını ve yaklaşımını sürekli geliştiren Anadolu Efes, 2013 yılında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne, 2015’te Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazandı. Şirket sürdürülebilirlik uygulamaları ile 2016 yılında Viego Eiris Emerging Market 70 listesine giren ilk Türk şirketi oldu. Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının başarıları saymakla bitmez. Son olarak Anadolu Efes, 2020 yılında Türkiye’deki tüm bira ve malt tesislerinde sıfır atık sertifikası almaya hak kazandı ve Capital Dergisi En Beğenilenler Araştırması’nın Sürdürülebilirlik Stratejiler kategorisinde en beğenilen 10 şirket arasında yer aldı.

Nike

Nike
Nike / Fotoğraf: Unsplash

Ünlü spor giyim markası Nike da sürdürülebilirliğe önem veren şirketler arasında kendine yer bulmuş durumda. Şirketin Move to Zero sloganıyla yürüttüğü sürdürülebilirlik uygulamaları, Nike’ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu olarak özetlenebilir. Nike, geri dönüştürme ve bağışlama politikası ile ürünlerinin kullanım ömürlerini artırmayı böylece Nike ürünlerinin bıraktığı karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Şirket, kullanıcıların eski ayakkabılarını çöpe atmak yerine seçili Nike mağazalarına bırakmalarını teşvik ederek toplumda sosyal sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi ve iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir şekilde rol almayı hedefliyor. Ayrıca, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ürünleri Nike’ın sürdürülebilirlik politikalarından yalnızca biri.

Nike’ın uyguladığı sürdürülebilirlik politikaları arasında bir diğeri ise çok az kullanılmış ve iade edilmiş ayakkabıları gerekli tamirat ve temizlik işlemlerinden geçirerek daha ucuz fiyata satılmasını sağlamak. Şirket bu uygulama ile hem neden olduğu karbon ayak izini azaltmayı hem de kullanıcılara uygun fiyatlı seçenekler sunmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik politikalarına dikkat çekmek için geri dönüşüm sembolünü anımsatan yeni bir logo da tasarlayan şirket, sürdürülebilir malzemeler etiketli giysilerinde en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemeleri, aynı etiketli ayakkabılarda ise ayakkabı ağırlığının en az %20’si oranında geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmakta.

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger / Fotoğraf: Unsplash

“Hiçbir şeyi boşa harcamayan ve herkese kucak açan” moda yaratma taahhüdünü pekiştiren “Make it Possible” adlı sürdürülebilirlik stratejisini duyuran Tommy Hilfiger da sürdürülebilirliğe önem veren şirketler arasında yer alıyor. Şirket sürdürülebilirlik programı kapsamında döngüsellik ve kapsayıcılık etrafındaki dört eksen üzerinde belirlenen 24 ilerici hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçlıyor. Şirketin sürdürülebilirlik programını oluşturan dört eksen; döngüyü tamamlama, yaşam için üretim, herkesi kucaklama ve herkes için fırsat ilkeleri üzerine inşa edilmiş.

Bugüne dek engelli yetişkin ve çocuklar için giyimi kolaylaştırmak için tasarlanan Tommy Hilfiger Adaptive girişimi ile modada kapsayıcı ve pozitif bir hareket başlatan, yeni ve büyüyen start-up’ların desteklenmesini amaçlayan küresel Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, markanın attığı ve başarısını kanıtladığı adımlar arasında yer alıyor. Tommy Hilfiger’ın “Make it Possible” projesi ile detaylı bilgi Tommy Hilfiger’ın web sitesinde bulunabilir.

Arçelik

arçelik
Arçelik / Fotoğraf: Unsplash

Sürdürülebilirliğe önem veren şirketler listesinde kendine yer bulan bir diğer firma ise Arçelik. Hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir pazar payına sahip olan kurum, her yıl sürdürülebilirlik raporu yayınlarken aynı zamanda kendi için önemli hedefler de belirliyor. Arçelik, 2050 yılına kadar üretim ve değer zincirinde net sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt ediyor. Bu iddialı hedefin yanı sıra şirket, kısa ve orta vadeli hedeflere de sahip. Arçelik, 2030 yılına kadar üretimde kullandığı tüm enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, atık geri dönüşüm oranını ise %99 gibi iddialı bir orana çıkarmayı hedefliyor.

Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 2021 yılında da endüstri lideri olarak seçilmenin haklı gururunu yaşıyor. Şirket, Türkiye’den DJSI Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde 4 yıl boyunca üst üste yer alan tek sanayi şirketi olarak 2030’a kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği adımları atmaya devam ediyor. Ayrıca Arçelik, 2021 yılında Vigeo Eiris’in çevresel, sosyal ve yönetişimsel değerlendirmesinde Teknoloji-Donanım alanının gelişmekte olan pazar kategorisinde 1. sırada yer aldı.

Borusan

Borusan
Borusan / Fotoğraf: Unsplash

Borusan da sürdürülebilirliğe önem veren şirketler arasında kendine yer bulan şirketlerden biri. 2009 yılından beri sürdürülebilirlik raporu alan Türk firmalarından biri olan Borusan, sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve politikalarıyla Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri. Şirketin 2010 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi’ne Türkiye’den katılan ikinci şirket olması, Borusan’ın sürdürülebilirliğe gösterdiği önemin bir göstergesi. 2009’dan beri uluslararası düzeyde geçerliliği olan GRI Sürdürülebilirlik Rehberi’nin temel alınmasıyla hazırlanan sürdürülebilirlik raporunu her yıl yayınlayan Borusan Grubu, etik değerleri ile ön plana çıkıyor.

Borusan Grubu’nun sürdürülebilirlik felsefesinin iş stratejilerine yansımasının önemli bir örneği olarak yenilenebilir enerji yatırımları ön plana çıkıyor. 2006 yılında “İnsan hakları, çalışma standartları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele” konularındaki 10 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Sözleşmesi imzalayan Borusan, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan stratejilerini “Borusan Yolu” olarak adlandırdı ve kurumsal olarak taahhüt altına aldı.

Eczacıbaşı

Eczacıbaşı
Eczacıbaşı / Fotoğraf: Unsplash

Ülkemizin en köklü ve önemli kuruluşlarından biri olarak ön plana çıkan Eczacıbaşı, aynı zamanda Türkiye’de sürdürülebilirlik raporu alan ilk şirketlerden biri. İlk olarak 2007 yılında sürdürülebilirlik raporu yayınlayan Eczacıbaşı, GRI standartlarında üretim yaparak uluslararası kuruluşlardan olumlu değerlendirme almaya devam ediyor. Eczacıbaşı, iş dünyası ile insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanan bütüncül bir sürdürülebilirlik stratejisi benimsiyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin üyesi olan Eczacıbaşı, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2006 yılında imzaladığından beri bugüne kadar her yıl yayınladığı Topluluk raporlarında sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına da yer veriyor. 2010 yılından başlayarak raporlarında bağımsız denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından güvence çalışmasını Türkiye’de gerçekleştiren ilk kuruluş olarak ön plana çıkıyor. Eczacıbaşı Topluluğu plastik sorununu öncelikli sorunlar arasında değerlendiriyor ve çalışma ortamlarında tek kullanımlık plastiklerin tüketilmesini engellemek başta olmak üzere plastik kullanımının azaltılmasına dair çalışmalar yürütüyor.

İndirim Kuponları ve Güncel Haberler İçin Bültene Kaydolun.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Paylaş:

En Yeni

İlgini Çekebilecek İçerikler
Keşfet

Doğayla İç İçe: Kamp Yapmanın Keyfini Çıkarın

Kamp yapmak, modern yaşamın stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç...

Makedonya’da Gezilecek Yerler ve Yaşam

Makedonya, Balkanların kendi küçük ama sahip oldukları büyük ülkesi....

Seyahat Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Seyahat sigortası hastalık, yaralanma, kazalar, uçuş veya diğer ulaşım...

Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınmayı Nasıl Önleyebiliriz?

Küresel ısınma, insan etkinliklerinin atmosferde neden olduğu gaz yayılmaları...