Medeniyetler Şehri Kayseri’de Gezilecek Yerler ve Şehir Rehberi

Erciyes Dağı eteklerinde kurulu olan medeniyetler şehrimiz Kayseri, Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçeden oluşmaktadır. Neredeyse tüm ilçelerinde tarihten bir iz bulunan kayserinin 2017 yılı sonuçlarına göre nüfusu 1.376.722’dir. Kayseri, Türkiye’nin en kalabalık 14. şehri olarak da bilinir. Sizler için Kayseri’nin gezilecek yerleri ile birlikte tüm detaylarını derledik.

Kayseri’nin Tarihçesi

Kayseri’de bilinen ilk yerleşim, İskanı Erken Tunç Çağında başlayan Kültepe (Kaniş/Karum) dir. Kültepe’yi Hitit öncesi Anadolu’nun yerli halkı olan Hatti’ler kurmuşlardır. Kültepe’nin hemen yanı başında yer alan ve Asurlu tüccarlarca kurulan pazar yeri Karum’da 1948 yılından beri devam eden kazılarda, bu döneme ışık tutan 20.000 ‘in üzerinde çivi yazılı tablet gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu metinler içerisinde ticari ilişkiler, antlaşmalar ve mektupları barındırmaktadır.

islamansiklopedisi.org.tr

Kültepe’ye, M.Ö. 4000 yıllarından Roma Çağı sonuna kadar devamlı olarak iskan görmüştür. M.Ö. 11 ve 7. Yüzyıllarda , Erciyes’in eteğinde yer alan Mazaka şehri kurulmuştur. M.Ö. 6 ve 5. Yüzyıllarda bu bölge, Med ve Perslerin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 280 yıllarında kurulan Bağımsız Kapadokya Krallığının başkenti olan Mazaka, bu dönemde 400 bin nüfuslu büyük bir şehirdi.

Foto: kayseri.bel.tr

M.S. 17 yılında Roma Devletinin eline geçen Mazaka, Romanın bir eyaleti olmuş ve ismi, Kaisareia olarak değiştirilmiştir. 395 yılında Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu içerisinde yer alan bu bölgede, büyük bir şehir olarak yerini korumuştur. 691 ve 721 yıllarında Kayseri, kısa sürelerle Arapların akınlarına uğramış ve 1071 yılında Malazgirt zaferinden sonra Türk topraklarına katılmıştır. 1127 yılında Danişmendlilerin, 1162 yılında ise Anadolu Selçuklularının olan şehir, Selçuklular zamanında Konya’dan sonra ikinci başkent olmuştur.

twitter.com

1244 yılında İlhanlıların saldırısına uğramış, bir süre Moğol-İlhanlı valilerince yönetilmiştir. Kayseri, 1343 yılında Eretna Beyliğinin, 1398 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. 1402 yılında Ankara savaşından sonra Karamanoğullarının ve Dulkadiroğlularının olan şehir, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim’in İran seferi dönüşünde kesin olarak Osmanlı imparatorluğuna bağlamıştır. Şehir, süratle yapılan Camii, Han, Medrese , Hamam ve Çeşmelerle kısa bir sürede tam bir  İslam Şehri kimliği  kazanmıştır. Bir müddet Danişmendliler’e merkez olan Kayseri, özellikle Selçuklu Sultanı Uluğ Keykubad zamanında Türkiye Selçuklu Devletinin Konya ve Sivasla beraber üç başşehrinden birisi olmuştur.

Foto: kayseri.bel.tr

Kayseri’de Gezilecek Yerler

Kayseri’de gezilecek yerleri tek bir yazıya sığdırmak mümkün değil. Tarihi zenginliğin yanı sıra doğal güzelliklerin de bol olduğu Kayseri’de, gezilecek yerlerin başında gelenleri sizler için derledik.

1- Kayseri Kalesi

Kayseri’de gezilecek yerlerin başında şüphesiz ki Kayseri Kalesi geliyor. Roma döneminde dış akınlara karşı yapılan; sığınma yerleri, gözetleme kuleleri ve burçları bulunan dış surların günümüzde sadece bazı bölümleri ayaktadır. Kale ve surlar, Kayseri’ye Türk fethi öncesinde bir “kale şehir” görünümü vermiştir. Batı ve kuzey duvarları M.S. 242 yılında, Roma İmparatoru III. Gordianus tarafından yapılan Kayseri dış kale surlarına ait olan İç Kale, M.S. 4. yüzyılın başında Bizans İmparatoru Justiniaus tarafından dış surların daraltılması esnasında, güney ve batı duvarlarının ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Yamuk bir dikdörtgen biçimindeki İç Kale, Selçuklular, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar tarafından onarım görmüş ve bugünkü görüntüsünü bu onarımlar ve ilavelerle almıştır. Günümüzde müstakil bir yapı durumunda olan İç Kale, Selçuklu döneminden 1916 yılına kadar yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Sonradan kale içine yapılan çarşının kaldırılması ve Arkeoloji Müzesi’nin buraya taşınması planlanmıştır. 18 burca sahip olan kalede ayrıca, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptırılan “Fatih Camisi” yer almaktadır. 13. 15. ve 16. yüzyıllara tarihlenen onarım kitabeleri bulunan yapının doğuda “Dizdar (Fatih) Kapısı ” ve güneyde “Altın (Arslanlı) Kapısı” olmak üzere iki kapısı bulunmaktadır.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

2- Döner Kümbet

Prenses Şah Cihat Hatun adına yapılan kümbetin 14. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendiği tahmin edilmektedir. Figüratif, geometrik, bitkisel ve mukarnaslı taş süslemeleri Türk sanatının ihtişamını yansıtmaktadır. Kitabesinde “Bu türbe Allah’ın rızasını kazanmış olan mutlu Şah Cihan Hatun’a aittir” yazmaktadır. Kesme taştan on iki köşeli olarak inşa edilen kümbetin üzeri dıştan konik külahla, içten ise silindirik mekan üzerine kubbe ile örtülüdür. Döner Kümbet’i kesinlikle Kayseri’de gezilecek yerlerin başında gelen yapılardan biridir

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

3- Pamuk Han

Foto: kayseri.bel.tr

Günümüzde Pamuk Han’ı veya Kapan Han’ı olarak bilinen yapı, tarihi kaynaklarda “Pembe/Penbe Han” olarak adlandırılmaktadır. Kitabesi olmayan yapının 14. yüzyılın sonlarında veya 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Hanın özellikle zemin katındaki mekanlarında büyük ölçüde tadilat yapılmış, revak açıklıklarının arası örülerek kapalı mekanlar haline dönüştürülmüştür. Hana farklı dönemlerde çeşitli eklemeler de yapılmıştır. Han, ortası revaklı avlulu ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş doğu cepheden sağlanmıştır. Girişi güneyde bulunan orijinal mekanlar yıkılmış ve yerine iki katlı ilave mekanlar eklenmiştir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

4- Kurşunlu Cami ve Şadırvanı

Foto: kayseri.bel.tr

Memleketi Kayseri olan Mimar Sinan’ın 1573 yılında inşa ettirdiği ve asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camisi olan bu cami, merkezi kubbesinin kurşunla kaplı olmasından dolayı “Kurşunlu Cami” adını almıştır. Cami, şehirde 12 eser yapan Mimar Sinan’ın Kayseri’de Kurşunlu Cami ve Şadırvanı 03 günümüze ulaşmış tek eseri olma özelliğini taşımaktadır. İç süslemeleri, minberi ve avluda sekiz sütuna basan sivri kemerlerin taşıdığı kubbeli şadırvanı ile dikkat çekmektedir. Klasik Osmanlı dönemi mimari eseri olan Kurşunlu Cami, kalem nakışları ve süslemeleri bakımından Kayseri’nin en güzel camilerinden biridir. Caminin düzgün kesme taştan inşa edilen son cemaat yeri, Mimar Sinan’ın İstanbul Üsküdar’daki Mihrimah, Atik Valide ve Eminönü Rüstem Paşa camilerinde olduğu gibi çift revaklıdır.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

5- Erciyes Dağı

Foto: kayseri.bel.tr

Kayseri gezilecek yerler denince ilk akla gelen Erciyes Dağı olsa gerek. Jeolojik araştırmalara göre yaklaşık 1 Milyon yaşında olan Erciyes, Kayseri’nin 25 km güneyinde yer alan, sönmüş volkanik bir dağdır. Adını Roma imparatorluğu zamanımda eski Yunanca ‘Argaeos’ kelimesinden alan Erciyes Türkiye’nin en güzel ve görkemli dağlarından birisidir. Kapadokya’nın antik bölgesi içinde yer alan Erciyes, 3917 metre yüksekliği ile İç Anadolu’daki en yüksek dağ olup, Toroslar’ın güney uzantısı olan Anti-Toros Dağları’nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilir ve Avrasya’daki Alp kuşağına aittir. Erciyes, Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan azametiyle Kayseri’nin kalbi gibidir. Bir çok kış sporuna da ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, kış kampı sevenleri de bir araya getiriyor.Genellikle Çobanini mevkisi ve Sütdonduran Yaylası kamp için en uygun yerlerden biri olarak tercih ediliyor.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

6- Sahabiye Medrese Cafe | Kaytur

Foto: kayseri.bel.tr

Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1267 yılında çeşme ve mescit ile birlikte yaptırılmıştır. Yapı grubuna ait mescit yıkılmış, Kayseri’nin en eski çeşmesi olan Sahabiye Çeşmesi ise yol planlaması nedeniyle, mevcut yerinden sökülerek yapının giriş cephesinin doğu bölümüne taşınmıştır. Yapı, Anadolu Selçuklu mimari geleneğine göre tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı, açık avlulu ve tek katlı olarak yapılan medresenin ön yüzü orta boy bir kervansaray görünümündedir. Çörtenlerinde ve kapı sütun çevresinde boğa ve aslan figürleri yer alan yapı, zamanla etrafındaki yolların 1 metreye yakın yükselmesi nedeniyle aşağıda kalmıştır. Günümüzde Büyükşehir Belediyesi’nin halka açık tesisi olarak değerlendirilmiştir. Medresenin dışarıya taşan taç kapısı, geometrik şekilli işçiliği, dış kenarlarındaki zikzaklı süslemeleri ile dikkat çekmektedir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

7- Aladağlar Milli Parkı

Foto: kayseri.bel.tr

Aladağlar Milli Parkı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. maddesi gereğince 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Kayseri, Niğde ve Adana illeri dahilinde kalan 54.524 hektarlık alanda kurulmuştur. Aladağlar Milli Parkı’nın 10.750 hektarlık ormanlık alan, 20.608 Hektarlık. ormansız alan olmak üzere toplam 31.358 hektarlık kısmı Kayseri ili dahilinde kalmaktadır. Kaya Pınarları, debisi ve düşüş yüksekliği bakımından Türkiye’nin en büyük ve ilgi çekici takım şelaleleri ile doğa sevenlerin her aradıklarını bulabilecekleri bir cazibe alanı, doğa cennetidir. Aladağlar Milli Parkı’nda özellikle buzul ve karstik topoğrafyanın etkili olduğu yüksek rakımlı Yedigöller’de, göl oluşumları mevcuttur.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

8- Mazakaland Eğlence Merkezi

Foto: facebook.com/mazakaland.com.tr

Mazakaland Eğlence Dünyası Anadolu’nun ilk temalı parkı olarak 2013 yılında Kayseri’de hizmete sunulmuştur. Adını Erciyes’in eteklerinde kurulan ilk şehirden alan Mazakaland Eğlence Dünyası 70 bin metre karelik alana kurulmuş bir uygarlıklar temalı eğlence merkezidir. 4 ana bölüm olarak dekore edilen Mazakaland, teknolojinin son imkanları ile donatılmış olup, oyun grupları ile çevre düzenlemesi, dinlenmek, eğlenmek ve kaliteli vakit geçirmek isteyen genç, yaşlı tüm herkesi kendisine çekmektedir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

9- Sindelhöyük

Foto: kayseri.bel.tr

Kayseri ili ve Develi ilçesinin en büyük ve gelişmiş kasabası olan Sindelhöyük, 1209’da Bilecik’in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra Anadolu’ya yerleşen; Develioğulları, Aydınoğulları, Aşıklar ve bu gibi kabilelerin yöreyi yerleşim bölgesi olarak seçmesi ile kurulmuştur. Sindelhöyük Kasabası ismini mezarlığından almaktadır. Mezarlığın ortasının yüksek olması nedeniyle, eski Türkçede “mezarı yüksek” anlamına gelen Sindelhöyük ismi verilmiştir. Sin = mezar & höyük = yüksek anlamına gelmektedir. Sindelhöyük Kasabasına ilk gelen ve yerleşim bölgesi olarak seçenlerin Menteşeoğulları olduğu düşünülmektedir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

10- Hürmetçi Köyü

Foto: hurriyet.com.tr

Arkada Erciyes dağının heybetli manzarası, dağın eteklerinde ise dört nala koşan bir at sürüsü düşünün. Kayseri’de gezilecek yerlerden biri de Anadolu’da serbestçe dolaşan Yılkı atlarını sürü halinde görebileceğiniz Hürmetçi Köyü’dür. Yılkı atlarını fotoğraflamak isterseniz Hürmetçi Köyü’nde yaklaşık 30 yıldır Yılkı atlarını ehlileştiren Ali Kemer bilinen genel adıyla Ali Dayı ile iletişime geçebilirsiniz.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

11- Sultan Sazlığı

Foto: kayseri.bel.tr

Sultan Sazlığı Milli Parkı, İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri iline bağlı Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan ve 2002 – 2004 yılları arasında yapılan flora çalışmaları sonucunda alandaki doğal bitki türünün 428 olduğu, bunlardan 48 tanesinin endemik olduğu tespit edilmiş bir doğa harikasıdır. Sultansazlığı’nda bu zamana kadar yapılan kuş sayım sonuçlarına göre en fazla 301 kuş türü sayılabilmiştir. Sultansazlığı’ndaki, kuş türü ve sayısı özellikle sulak alan ekosistemindeki su seviyesinin değişimine ve aylara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

12- Kapuzbaşı

Foto: kayseri.bel.tr

Kapuzbaşı Şelaleleri, 500 metrekarelik bir alan içerisinde 7 adet şelaleden oluşan bir doğa çatlağından, kayalar arasından fışkıran, 30-76 metre yüksekliklerden çok büyük su debisi ile dökülen, ayrıca yaz ve kış aylarında durmaksızın akan kaynak şelaleleridir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

Kayseri Nerede?

Foto: havadankayseri.net

İç Anadolu Bölgesi’nin güney kısmında kurulu olan Kayseri şehri, Toros Dağları yakınında kurulmuştur. Nevşehir, Yozgat, Adana, Kahramanmaraş, Sivas ve Niğde komşu illeridir.

HARİTADA GÖRÜNTÜLE

Kayseri’ye Nasıl Gidilir?

Foto: kayseri.bel.tr

Kayseri’ye özel araç, şehirlerarası otobüs, havaalanı ve demiryolu ile ulaşım sağlamanız mümkün. Özellikle demiryolu ağı açısından en fazla ulaşılabilirlik seviyesine sahip şehirlerden biri olan Kayseri, Doğu Ekspresinin duraklama noktalarından biri olduğu için manzaralı bir yolculuk ile şehre ulaşmanız da mümkün. Uzun yolculuklardan hoşlanmam diyenlerdenseniz de uçarak şehre 5 km uzaklıkta bulunan havaalanına gidip, oradan şehir merkezine çok rahat geçebilirsiniz.

Kayseri Şehir İçi Ulaşım

Foto: kayseri.bel.tr

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük üçüncü ili olan Kayseri’de şehir içi ulaşım otobüs, dolmuş ve tramvay ile sağlanmaktadır. Otobüs hatları tüm şehre yayılmış durumda olduğu için şehiriçinde ulaşım oldukça kolaydır. ‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulamasını telefonunuza indirerek otobüslerin güzergahına ve beklediğiniz otobüsün bulunduğunuz durağa gelmesine kaç dakika olduğunu online şekilde anlık görebilirsiniz.

Kayseri Mutfağı

Foto: yasemin.com

Kayseri birbirinden lezzetli yöresel yemekleriyle dünya çapında bir üne sahiptir. Daha çok etli ve unlu yemeklere sahip olan Kayseri mutfağının dünyaca bilinen lezzetleri ise Kayseri mantısı, sucuk ve pastırmasıdır. Bunların dışında en ilgi çeken yemeği ise yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan yapılan Kayseri Yağlaması’dır.

Kayseri’de Gece Hayatı

Foto: tr.redsearch.org

Şehir genel olarak muhafazakar bir kimliğe sahip gibi görünse de kurulan üniversite sayesinde genç nüfusunun artmasıyla birlikte gece hayatına da renk gelmiştir. Özellikle Talas ilçesi genç nüfusun eğlence ihtiyacını karşılayan birbirinden renkli mekanlarla doludur. Şehrin en özgün mekanlarından biri de şüphesiz ki sinema konsepti sayesinde arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz SineMasal Bistro’dur.

Kayseri Festivalleri

Foto: kayseri.bel.tr

Kayseri kış turizmi açısından bir cennet olduğu için şehirde daha çok kış festivali yapılsa da yöresel festivaller de düzenlenmektedir. Bu festivallerden bazılarını Red Bull Kar Havuzu Festivali, Erciyes Kış Turizm Festivali, Yeşilhisar Kültür ve Kayısı Festivali, Hasancı Pilav Şenliği, Akkışla Yoğurt ve Kilim Festivali ve İncesu Kültür Turizm ve Üzüm Festivali olarak sıralayabiliriz.

Kayseri’de Alışveriş

Foto: kayseri.bel.tr

Tarihi zenginlilkleri ve yöresel lezzetlerinin dışında Kayseri bir alışveriş cennetidir. Tarihi kapalı çarşısının yanı sıra pek çok alışveriş merkezi ve tamamen organik ürünler bulacağınız pazarları vardır. Gidebileceğiniz bazı alışveriş merkezlerini Forum Kayseri, Meysu Outlet AVM ve Kayseri Park Alışveriş Merkezi, pazarları ise Kocasinan ve Talas olarak sıralayabiliriz. Ayrıca en çok Kayseri’de yetiştirilen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan gilaburu meyvesini buradan temin edebilirsiniz.

Kayseri Tanıtım Videosu

İndirim Kuponları ve Güncel Haberler İçin Bültene Kaydolun.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Paylaş:

En Yeni

İlgini Çekebilecek İçerikler
Keşfet

Makedonya’da Gezilecek Yerler ve Yaşam

Makedonya, Balkanların kendi küçük ama sahip oldukları büyük ülkesi....

Seyahat Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Seyahat sigortası hastalık, yaralanma, kazalar, uçuş veya diğer ulaşım...

Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınmayı Nasıl Önleyebiliriz?

Küresel ısınma, insan etkinliklerinin atmosferde neden olduğu gaz yayılmaları...

Dünyanın En Büyük Gölleri

Durgun suyu ve sessizliğiyle bakan herkese ilham veren göl...