Kamp Alanı Ruhsatı Almak İsteyenler Yeni Kanunu İncelemeli

Kamp alanı açmak isteyenler ve kamp alanı işletmecileri için gelişmeleri takip etmek artık olmazsa olmaz. 28 Temmuz 2021 tarihli 31551 sayılı KHK’da Değişik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete‘de yayınlandı. Kamp alanlanı ruhsat zorunluluğu konusunu içeren lüks kampçılıkla ilgili düzenleme devreye giriyor. Düzenleme bu tür alanlara turizm belgesi zorunluluğu getirilmesine ilişkin esasları kapsıyor. Bununla birlikte kamp alanı ruhsatı ve belgelendirme işlemleri konusunda artık yeni bir döneme başlandı.

Kamp alanı ruhsatı
Kamp Alanı Ruhsat ve Belgelendirmesi

Resmi Gazete’de Kanun Yayınlandı

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yer alan düzenlemelere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kuruluyor.

Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alınması zorunlu hale geliyor. Kanuna göre kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ile orduevleri bu düzenlemeden muaf tutuluyor.

Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla İl Turizm ve Kültür Müdürlüklerine yapılıyor. İlerleyen günlerde gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamdan da başvurular kabul edilebilecek.

Belgede Yer Alacak Bilgiler

  • Tesisin adı,
  • Adresi,
  • Belge sahibinin adı veya unvanı,
  • Şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı,
  • Belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,
  • Kapasite,

Ruhsat Almayan Tesisler Kapatılıyor

Belirtilen süreler içinde belge alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin, açma ve çalışma ruhsatı 1 ay içinde iptal edilip ve faaliyetlerine son verilecek. Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturularak ve kontrollü gelişimi planlanıyor.

Tek Yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı

Artık kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuluyor. Bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletiliyor.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması gerekecek.

Belgeli işletmeler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacaklar.

Kamp alanı açmak
Kamp Alanı Örnek Görseli

13 Bin 500 Türk Lirası Cezası Var

Kışlaklar, mera ve yaylaklar, ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek ve bunu müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 Türk Lirası ceza verilecek.

Belgeli işletmeler veya seyahat acenteleri tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde uyarıda bulunulacak.

Boyları 39 metrenin üzerindeki yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her sene belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a göre turizm payı ödemekle yükümlü belge sahibine, bu ödemeye ilişkin belgenin süresi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya denetimlerde sunulmaması halinde yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı bulunan ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirleniyor.

Plajlara Turizm Belgesi

Belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamaması durumunda turizm belgesi iptal edilebilecek.

İlgili idaresinden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek.

Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Türk kara sularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinden harç alınacak.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda yapılan değişiklikle ormanlık alanlarda, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda turizm tesisi inşası amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

Kamp Alanı Ruhsatı ve Belgelendirme Yönetmeliği

Basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik 25 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelik; basit konaklama tesislerin ve plaj işletmelerine belge verilmesine, işletmelerin uymak zounda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Kamp alanı ruhsatı almayı düşünenler yeni yönetmelik ve kanunu iyi incelemeli. Tesislerde artık profesyonelleşme dönemi başlıyor.

İndirim Kuponları ve Güncel Haberler İçin Bültene Kaydolun.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Paylaş:

En Yeni

İlgini Çekebilecek İçerikler
Keşfet

Doğayla İç İçe: Kamp Yapmanın Keyfini Çıkarın

Kamp yapmak, modern yaşamın stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç...

Makedonya’da Gezilecek Yerler ve Yaşam

Makedonya, Balkanların kendi küçük ama sahip oldukları büyük ülkesi....

Seyahat Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Seyahat sigortası hastalık, yaralanma, kazalar, uçuş veya diğer ulaşım...

Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınmayı Nasıl Önleyebiliriz?

Küresel ısınma, insan etkinliklerinin atmosferde neden olduğu gaz yayılmaları...